Så hanterar vi dina personuppgiffter

 

Det är viktigt för oss på  BOLMEN SERVICE att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om en positiv förändring kring detta. Från och med den25. maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR) i Sverige och med anledning av detta har vi bland annat uppdaterat vår integritetspolicy.

 

Integritetspolicy

Introduktion
I denna Intetritetspolicy ger vi dig information om hur dina personuppgifter behandlas av BOLMEN SERVICE org.nr 511110-4518 med adress Sporda Sandvik 2, 333 73 Bredaryd , e-postadress kontaktbolmen-service.com

Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU 2016/679).
För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och för att vi ska leva upp till vår informationsskyldighet enligt Dataskyddsförordningen berättar vi i denna integritetspolicy:

    Vad som utgör en personuppgift respektive en behandling av personuppgifter
    Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter
    Vilka personuppgifter vi hanterar, ändamålet för våra behandlingar, vår lagliga grund samt lagringstider
    Vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter
    Var vi behandlar dina personuppgifter
    Dina rättigheter som registrerad
    Hur vi hanterar Cookies
    Hur vi skyddar dina personuppgifter
    Hur du kommer i kontakt med oss

1. Vad som utgör en personuppgift respektive en behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Även registreringsnummer och chassinummer(VIN-nummer) för  trailer / släp räknas som personuppgifter då de kan användas till att identifiera fysisk person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter
BOLMEN SERVICE är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar som rör dig. Detta hindrar dock inte att andra organisationer, t.ex. återförsäljare och verkstad, banker och kreditinstitut etc. som även de hanterar motsvarande uppgifter om dig kan ha ett självständigt personuppgiftsansvar. (Se mer om vilka som kan ta del av dina personuppgifter i avsnitt 4 nedan)

3. Vilka personuppgifter vi hanterar, ändamålet för våra behandlingar, vår lagliga grund samt lagringstider
I egenskap av distributör/importör samt märkesrepresentant behandlar vi personuppgifter som rör dig från ett flertal källor:

    Uppgifter som du lämnat till återförsäljare/verkstad
    Uppgifter som du lämnat direkt till oss vid kontakt via t.ex. hemsida/formulär
    Uppgifter som vi samlat in från externa källor t.ex. Tranportstyrelsens Vägtrafikregister


 

 

SE
DE

 

© Bolmen-Service

Besucherzaehler 


Valutaomräknare drivs av Investing.com Svenska.
 

uppdaterad 2018-06-04

FlaggeHead6