parsun-5-ars-garanti

 

 

parsun-5-ars-garanti

5-års garanti Parsun utombordare!

 Från 1 februari 2012 erbjuder vi en 5 års förlängd garanti på Parsun 4-takts utombordare.
Vår garanti innebär ett bekymmersfritt ägande och trygghet för dig som kund.

 Kina Båt & Marin AB lämnar funktionsgaranti för din Parsun utombordare.
Garantin gäller privatkunder under utombordarens livstid max 5 år.
Garantin täcker ursprungliga tillverkningsfel som påverkar motorns funktion.
 

Normal förslitning och detaljer som år att betrakta som  förbrukningsdetaljer, som exempelvis oljor, anoder, filter, packningar  och delar i startanordningen, omfattas inte av garantin.
 

För att motorn skall omfattas av 5-årsgarantin krävs att:

  • Motorn är såld av Kina BÃ¥t & Marin AB (Återförsäljare Bolmen Service)     fr.o.m. 1 februari 2012.
  • Motorn är registrerad senast 1 vecka efter inköp på parsun.se.
  • All service har utförts i enlighet med, för respektive modell, aktuellt serviceschema.
  • All service är utförd av auktoriserad verkstad (Bolmen Service) som hittas på parsun.se.

Garantitiden börjar räknas från det datum som registrerats som  leveransdatum av Kina Båt & Marin AB, eller från det att produkten  tagits i bruk, av vilket det som kommer först anses gälla.

Avhjälpande av fel

 Kina Båt & Marin AB avgör den lämpligaste åtgörden för att avhjälpa fel på produkten.
Avhjälpande enligt garantin skall ske inom skälig tid efter  reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.
Garantin täcker inte transporter till eller från auktoriserad verkstad, förlorad arbetsinkomst eller andra omkostnader.

 Det är alltid ovanstående villkor som gäller, varken vi eller någon återförsäljare kan lova några undantag från detta. Däremot så vill vi alltid hjälpa våra kunder på bästa sätt.

SE
DE

 

© Bolmen-Service

Besucherzaehler 


Valutaomräknare drivs av Investing.com Svenska.
 

Deutsch

Svenska

Kontakt

uppdaterad 2018-06-04

FlaggeHead6